Lastförmåga: 2300 mt

Lossningsutrustning: Caterpillar 365
Lossningskapacitet: ca 400 mt/timme
Flagga: Finland
Ägs av Ivar Lundh Sjöprojekt

RONJA

Lastförmåga: 1100 mt (1600 mts i inre fart)

Lossningsutrustning: Volvo 210
Lossningskapacitet: ca 350 mt/timme
Flagga: Finland
Tidsbefraktad

RIONA

Lastförmåga: 1600 mt (2200 mt i inre fart) 

Lossningsutrustning: Mantsinen
Lossningskapacitet: ca 350 mt/timme
Flagga: Finland
Tidsbefraktad

RAMONA

GRT: 153

Maskin: MAK 8 ZU, 1500 hkr
LOA: 26,76
Bredd: 8,03
Flagga: Sverige
Ägs av Ivar Lundh Sjöprojekt

TED (BOGSERBÅT)

Lastförmåga: 2500 mt

Lossningsutrustning: Volvo 290
Lossningskapacitet: ca 450 mt/timme
Flagga: Sverige
Ägs av Ivar Lundh Sjöprojekt

OLIVER (PRÅM)

 
 

SLAGSTA HAMN

 

Mottagningshamnen i Slagsta kommer under Förbifartenprojektet att ta emot ca 2-3 miljoner ton stenmassor med en kapacitet på 400 ton per timme. Etablering påbörjades i oktober 2016 och stod klar i december 2016.

Klicka här för att se en film om projektet.


I sammarbete med:

ISPS Certifiering

 

Inför öppnandet av Slagsta tillfälliga hamn fick Ivar Lundh Sjöprojekt AB uppdraget att ta fram en skyddsplan samt en hamnskyddsutredning för att få hamnen ISPS-klassad. Här bistår vi även med en sk PFSO (Port Facility Security Officer)

som ansvarigt för säkerheten i hamnen.

Utförs på uppdrag av:

FÖRBIFART STOCKHOLM

 

2017 tecknade vi avtal med två större byggentreprenörer för stentransport från Sätra och Lovön till Slagsta, Torresta och Löten i Mälaren som en del av projekt Förbifarten.


Stenmassorna lastas via transportband på våra fartyg Ronja, Ramona, Riona och Ted/Oliver som lossar med egen kran i mottagningshamnarna.

Utförs på uppdrag av: