SKRÄDDARSYDDA SJÖFARTS-LÖSNINGAR

 

VÅRA
TJÄNSTER

TRANSPORT

 

Som utförare kan vi erbjuda våra kunder en fullskalig och skräddarsydd transportlösning med fartyg väl anpassade för de specifika krav som varje enskilt projekt kräver. 

PLANERING & KONSULTATION

 

Som rådgivare i tidigt skede inför ett bygg- eller infrastrukturprojekt kan vi bistå med utredningsarbete kring transport och hantering av jordmassor, sten eller annat byggmaterial. 

 

OM OSS

I samband med planering av Förbifarten i Stockholm var Ivar Lundh & Co AB med i ett tidigt skede som rådgivare åt Trafikverket gällande stentransporter i Mälaren. Utredningsarbete kring transporttyper, transportvägar och potentiella mottagningsområden utfördes. Detta gav oss en unik inblick i projektet, något som 2017 mynnade ut i etableringen av ett separat bolag; Ivar Lundh Sjöprojekt AB. Anskaffning av fartyg skedde dels genom långtidscharter av två torrlast-fartyg som utrustades med lossningsutrustning samt förvärv av fartyget Ronja, bogserbåten Ted och lastpråmen Oliver. Bolaget drivs i samarbete med AB Bröderna Höglund, Kalmar som har en bred erfarenhet av hantering och transport av sten. 

 

VÅRA FARTYG

IMG_20180527_175914.jpg

Lastförmåga: 2300 mt

Lossningsutrustning: Caterpillar 365
Lossningskapacitet: ca 400 mt/timme
Flagga: Finland
Ägs av Ivar Lundh Sjöprojekt

RONJA

RIONA_edited.jpg

Lastförmåga: 1100 mt (1600 mts i inre fart)

Lossningsutrustning: Volvo 210
Lossningskapacitet: ca 350 mt/timme
Flagga: Finland
Tidsbefraktad

RIONA

ramona_trafikverket_web-1220x915.png

Lastförmåga: 1600 mt (2200 mt i inre fart) 

Lossningsutrustning: Mantsinen
Lossningskapacitet: ca 350 mt/timme
Flagga: Finland
Tidsbefraktad

RAMONA

Ted1_edited.jpg

GRT: 153

Maskin: MAK 8 ZU, 1500 hkr
LOA: 26,76
Bredd: 8,03
Flagga: Sverige
Ägs av Ivar Lundh Sjöprojekt

TED (BOGSERBÅT)

IMG_1392_edited.jpg

Lastförmåga: 2500 mt

Lossningsutrustning: Volvo 290
Lossningskapacitet: ca 450 mt/timme
Flagga: Sverige
Ägs av Ivar Lundh Sjöprojekt

OLIVER (PRÅM)

 
 

VÅRA PROJEKT

SLAGSTA HAMN

 

Mottagningshamnen i Slagsta kommer under Förbifartenprojektet att ta emot ca 2-3 miljoner ton stenmassor med en kapacitet på 400 ton per timme. Etablering påbörjades i oktober 2016 och stod klar i december 2016.

Klicka här för att se en film om projektet.


I sammarbete med:

Skanska_Rubicon_Wigzell_F.jpg
marinegroup.png

ISPS Certifiering

 

Inför öppnandet av Slagsta tillfälliga hamn fick Ivar Lundh Sjöprojekt AB uppdraget att ta fram en skyddsplan samt en hamnskyddsutredning för att få hamnen ISPS-klassad. Här bistår vi även med en sk PFSO (Port Facility Security Officer)

som ansvarigt för säkerheten i hamnen.

Utförs på uppdrag av:

SUBTERRA.png

FÖRBIFART STOCKHOLM

 

2017 tecknade vi avtal med två större byggentreprenörer för stentransport från Sätra och Lovön till Slagsta, Torresta och Löten i Mälaren som en del av projekt Förbifarten.


Stenmassorna lastas via transportband på våra fartyg Ronja, Ramona, Riona och Ted/Oliver som lossar med egen kran i mottagningshamnarna.

Utförs på uppdrag av:

SUBTERRA.png
LSAB.png

KONTAKT

IVAR LUNDH SJÖPROJEKT AB

Styrmansgatan 4
114 54 Stockholm

Email: info@ilsp.se
Tel:  08-555 726 00

 

Mattias Lind

E-mail: mattias.lind@ilco.se

Tel: 08-555 726 05
Mobil: 070-517 41 60

Johan Axiö

E-mail: johan.axio@ilco.se

Tel: 08-555 726 14
Mobil: 073-362 34 28